Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

Przez cały okres w 2020r. do chwili otrzymania dofinansowania  z programu Maluch+ 2020,rodzice korzystają z rabatu udzielonego przez naszą placówkę do kosztów opieki.

Pełny, miesięczny koszt funkcjonowania 1 dziecka w żłobku wynosi po rabacie:

  1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku „4 PORY ROKU” 835,00 zł/miesiąc, minus 135 zł za dofinansowanie z programu Maluch+ 2020 do końca roku 2020. Łącznie do zapłaty 700,00 zł.
    Plus:
  2. Pełne wyżywienie, stawka dzienna to 12zł  x20 dni w miesiącu = 240,00 zł/miesiąc.

Czesne za dzieci nowo przyjęte od 1.09.2020 wynosi po rabacie 700,00 zł miesięcznie, płatne z góry do 5 każdego miesiąca.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi  300,00zł na dziecko nowo przyjęte, z rekrutacji 2020r. Przeznaczona jest na zakup artykułów i materiałów do zajęć mających na celu rozwijanie indywidualnych  talentów dziecka na miarę jego potrzeb i możliwości.

Podstawowy koszt 1 miesiąca w żłobku bez dofinansowania i rabatów wynosi 1430,00zł  za miesiąc opieki nad dzieckiem, opłata dla rodzica po rabatach i dofinansowaniu od 01.09.2020 wynosi 700,00 zł miesięcznie + wyżywienie.