Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

W okresie od 01.09.2018 przez czas trwania projektu „Wracam do pracy bo moje dziecko ma opiekę w żłobku” dofinansowanego ze środków EFS, opłata za opiekę w żłobku i przez opiekuna dziennego, będzie wynosiła 250,00zł miesięcznie.

Na kwotę składa się: opłata za opiekę nad dzieckiem 150,00zł i jest to kwota stała, oraz 100,00zł za zajęcia umuzykalniające, rytmikę, logo-rytmikę – może ulec zmianie w razie zmiany cen u prowadzących zajęcia.

Opłata wpisowa: 350,00zł jest opłatą jednorazową, nie ulega zwrotowi, wpłacana najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Opłata miesięczna nie ulega obniżeniu w razie nieobecności dziecka w żłobku.

Program ma na celu wsparcie osób powracających do pracy po urlopach macierzyńskich , wychowawczych oraz poszukujących pracy będących opiekunami dzieci do lat 3.
Wsparciem można być objętym do 12 miesięcy lub do ukończenia przez dziecko 3 lat.