Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem

CENNIK
Od 01.09.2021 r. dla żłobka „4 PORY ROKU”.

Przez cały okres w 2021r. do chwili otrzymania dofinansowania  z programu Maluch+ 2021,rodzice korzystają z rabatu udzielonego przez naszą placówkę do kosztów opieki.

Pełny, miesięczny koszt funkcjonowania 1 dziecka w żłobku wynosi po rabacie:

  1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku „4 PORY ROKU” 835,00 zł/miesiąc, minus 80 zł za dofinansowanie z programu Maluch+ 2021 do końca roku 2021. Łącznie do zapłaty 755,00 zł.
    Plus:
  2. Pełne wyżywienie, stawka dzienna to 12zł  x20 dni w miesiącu = 240,00 zł/miesiąc.

Czesne za dzieci nowo przyjęte od 1.09.2021 wynosi po rabacie 755,00 zł miesięcznie, płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi  350,00zł na dziecko nowo przyjęte z rekrutacji 2021r. przeznaczona jest na zakup artykułów i materiałów dydaktycznych do zajęć, odnawianie zabawek.

Podstawowy koszt 1 miesiąca w żłobku bez dofinansowania i rabatów wynosi 1430,00zł  za miesiąc opieki nad dzieckiem, opłata dla rodzica po rabatach i dofinansowaniu od 01.09.2021 wynosi 755,00 zł miesięcznie + wyżywienie.